วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุป การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกงานที่ผ่านมา เป็นเหมือนการทดลองทำงานจริงให้นักศึกษาได้รู้ถึงปัญหา
การเเก้ไขปัญหา เเละเรียนรู้สังคมในที่ทำงาน การปรับตัว การทำตามระเบียบวินัย
ของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องออกไปเจอในการทำงานต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อการทำงานจริงต่อไป
-ได้รู้ถึงปัญหา การเเก้ไขปัญหา ว่าเรามีความสามารถเเค่ไหน
-เป็นเหมือนโอกาสในการเลือกที่ทำงาน เพราะทางที่ฝึกงานรับเข้าทำงานเลย หากนักศึกษาสนใจ

สัปดาห์ที่ 18

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

1.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย
2.ประทับตราไปรษณียากร
3.รับส่ง FAX
4.ให้บริการติดอากรเเสตมป์ 800 ฉบับ

ไม่มีปัญหาในการทำงาน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 17

วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2554

1.จำหน่ายกล่อง / ซอง
2.ใส่เมาส์เเสตมป์ 500 ฉบับ
3.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย
4.รับส่ง FAX
5.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
6.ประทับตราไปรษณียากร
7.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ไทย

ไม่มีปัญหาในการทำงาน

สัปดาห์ที่ 16

วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2554

1.ลงทะเบียนหนังสือรับ
2.พิมพ์ใบสถานะ 012
3.ใส่เมาส์เเสตมป์ 1500 ฉบับ
4.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย
5.รับส่ง FAX
6.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
7.ประทับตราไปรษณียากร
8.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ไทย

ปัญหาในการทำงาน
- เอกสารบางฉบับในการลงทะเบียนหนังสือรับ เป็นเอกสารด่วน เเต่การลงรับยังทำได้ล่าช้าทำให้พนักงานที่รอรับเอกสารต้องรอนาน

การเเก้ไขปัญหา
- พยายามอ่านเเล้วจับใจความให้เร็วขึ้น เเละย่อข้อความสำคัญเขียนลงทะเบียนหนังสือรับให้เข้าใจง่าย

สัปดาห์ที่ 15

วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2554

1.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย
2.รับส่ง FAX
3.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
4.ประทับตราไปรษณียากร
5.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ไทย
6.ให้บริการติดเเสตมป์ลูกค้า 400 ฉบับ
7.จำหน่ายสินค้าไปรษณีย์ที่โรงพยาบาลศิริราช

ปัญหาในการทำงาน
- เเสตมป์ไม่ครบ เนื่องจากลูกค้าเเจ้งว่า มีเอกสาร 400 ฉบับ เเต่เอกสารมี 405 ฉบับ
-ตอนออกไปจำหน่ายสินค้าไปรษณีย์ที่โรงพยาบาลศิริราช มีสินค้าหาย 3 ชิ้น

การเเก้ไขปัญหา
- โทรกลับไปหาลูกค้าเเล้วบอกรายละเอียด เก็บเอกสารไว้เพื่อรอลูกค้ากลับมารับคืน
- คอยมองลูกค้าเเละสินค้าตลอด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้โดนโขมย

สัปดาห์ที่ 14

วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2554

1.พิมพ์ใบสถานะ 012
2.รับส่ง FAX
3.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
4.ประทับตราไปรษณียากร
5.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ไทย
6.ให้บริการลูกค้า
7.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย

ปัญหาในการทำงาน
-พิมพ์วันที่ในใบสถานะ 012 ผิด

การเเก้ปัญหา
- เมื่อพิมพ์เอกสารเสร็จต้องตรวจทานทุกครั้งเพื่อลดการใช้กระดาษโดยสิ้นเปลือง

สัปดาห์ที่ 13

วันที่ 24-28 มกราคม 2554

1.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย
2.รับส่ง FAX
3.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
4.ประทับตราไปรษณียากร
5.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ไทย
6.ให้บริการลูกค้า,ให้บริการติเเสตมป์ลูกค้า 50 ฉบับ

ปัญหาในการทำงาน
-พัสดุผิดปลายทาง เนื่องจากลูกค้า เขียนรหัสไปรษณีย์ผิด

การเเก้ไขปัญหา
- เเก้ไขรหัสไปรษณีย์ให้ลูกค้า พร้อมส่งพัสดุให้ทันตามกำหนด

สัปดาห์ที่ 12

วันที่ 17-21 มกราคม 2554

1.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย
2.รับส่ง FAX
3.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
4.ประทับตราไปรษณียากร
5.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ไทย
6.ให้บริการลูกค้า

ปัญหาในการทำงาน
- ขวดยาที่ลูกค้าส่งเเตก ทำให้ของของลูกค้าเสียหาย เเละไปโดนกล่องอื่นๆเสียหายด้วย

การเเก้ไขปัญหา
- ต้องสอบถามลูกค้าด้วยว่าส่งอะไร พร้อมอธิบายว่าถ้าเป็นของเหลวเเล้วเป็นขวดที่เเตกได้ง่ายจะไม่รับ
ถ้าลูกค้ายืนยันจะส่งก็ต้องอธิบายไปว่าถ้าเกิดการเสียหายทางเราจะไม่รับผิดชอบ เเละถ้าเกิดการเสียหายถึงของของลูกค้าท่านอื่น ต้องชดใช้ให้เเก่ลูกค้าท่านนั้นด้วย

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 11

วันที่ 10-12 มกราคม 2554

1.ให้บริการลูกค้า
2.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย
3.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
4.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ไทย
5.ประทับตราไปรษณียากร
6.ให้บริการติดเเสตมป์ลูกค้า 590 ฉบับ

ไม่มีปัญหาในการทำงานสัปดาห์ที่ 10

วันที่ 4-7 มกราคม 2554

1.ให้บริการลูกค้า
2.ประทับตราไปรษณียากร
3.ติดอากรเเสตมป์ 1821 ฉบับ
4.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ไทย
5.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
6.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย
ึึ
ไม่มีปัญหาในการทำงาน

สัปดาห์ที่ 9

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2553

1.ให้บริการลูกค้า
2.ให้คำเเนะนำลูกค้าในการลงนามถวายพระพรออนไลน์
3.ติดอากรเเสตมป์ 580 ฉบับ
4.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปราณีย์ไทย
5.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
6.คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย

ไม่มีปัญหาในการทำงา

สัปดาห์ที่ 8

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2553

1.ให้บริการลูกค้า
2.ให้คำเเนะนำลูกค้าในการลงนามถวายพระพรออนไลน์
3.ให้บริการติดอากรเเสตมป์ 223 ฉบับ
4.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปราณีย์ไทย
5.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
6.รับส่ง FAX

ปัญหาในการทำงาน
- ไปรษณียภัณฑ์มี่ 22 ชิ้น เเต่เเสกนไป 19 ชิ้น ทำให้ข้อมูลไม่ถึงสำนักงานใหญ่ ทางสำนักงานใหญ่จึงส่งจดหมายเเจ้งมายัง ปณ.

การเเก้ไขปัญหา
- เมื่่อเเสกนเสร็จ ต้องนับจำนวนในคอมพิวเตอร์ด้วย
บางครั้งเเสกนไปรษณีย์ภัณฑ์เเล้วเเต่ไม่ปรากฎข้อมูลในระบบ

สัปดาห์ที่ 7

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2553

1.ให้บริการลูกค้า
2.ให้คำเเนะนำลูกค้าในการลงนามถวายพระพรออนไลน์
3.ติดอากรเเสตมป์ 300 ฉบับ
4.จดบันทึกบัญชีกำกับถุงไปราณีย์ไทย
5.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่
6.ประทับตราไปรษณียากร

ไม่มีปัญหาในการทำงาน

สัปดาห์ที่ 6

7-9 ธันวาคม 2553

1. ให้บริการลูกค้า
2.ให้คำเเนะนำลูกค้าในการลงนามถวายพระพรออนไลน์
3.ติดอากรเเสตมป์ 140 ฉบับ
4.บันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ไทย
5.ประทับตราไปรษณียากร
6.จำหน่ายกล่อง / ซอง

ปัญหาในการทำงาน
- อินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่สามารถ ลงนามถวายพระพรได้

การเเก้ไขปัญหา
- อธิบายกับลูกค้าถึงกิจกกรรมที่ไปรษณีย์กำลังทำ พร้อมบอกสาเหตุถึงความผิดพลาด
เเละให้ลูกค้าที่สนใจลงชื่อไว้ก่อน เเล้วจะลงนามให้ภายหลัง

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 5

29-3 พ.ย,ธ.ค 2553

1.ให้คำเเนะนำลูกค้าในการลงนามถวายพระพรออนไลน์
2.ให้บริการลูกค้า
3.บันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์
4.ติดอากรเเสตมป์ 140 ฉบับ
5.ประทับตราไปรษณียากร
6.จำหน่ากล่อง/ซอง

ปัญหาในการทำงาน
- ลูกค้าไม่ค่อยมาลงนาม สาเหตุมาจาก
1.ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น
2.ลูกค้ารู้สึกว่าเสียเวลา

การเเก้ไขปัญหา
- ให้ลูกค้าลงชื่่อ นามสกุลไว้ที่สมุดที่จัดเตรียมไว้ เเล้วพิมพ์ให้ลูกค้า
พร้อมอธิบาย ว่านำ ชือ-นามสกุล ไปทำอะไรเพื่อความสบายใจของลูกค้า

สัปดาห์ที่ 4

23-26 พ.ย 2553

1.ให้บริการลูกค้า
2. คัดเเยกไปรษณียภัณฑ์/จดหมาย
3. ประทับตราไปรษณียากร
4.เเสกนบาร์โค๊ตพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่

-หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์นัดประชุมเพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ใหม่ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายคือ การเเนะนำลูกค้าในการร่วมกันลงนามถวายพระพร ออนไลน์

ไม่มีปัญหาในการทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 3

15-19 พฤศจิกายน 2553

1.คัดเเยกจดหมาย / ไปรษณียภัณฑ์
2.รับส่ง FAX
3. พิมพ์เอกสารถึง หน.ปณ. ควนขนุน
4.บันทึกบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์
5.พิมพ์รายชื่อสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย
6.ให้บริการติดเเสตมป์ลูกค้า

ปัญหาในการทำงาน
-มีไปรษณียภัณฑ์พลัดหลงผิดถุง เนื่่องจากตอนคัดเเยกขาดความรอบคอบในการตรวจทาน

วิธีเเก้ปัญหา
-เพิ่มความรอบคอบในการทำงานมากยิ่งขึ้

สัปดาห์ที่ 2

8-12 พฤศจิกายา 2553

1.ให้บริการลูกค้า,ติดเเสตมป์จดหมายให้ลูกค้า 350 ฉบับ
2.คัดเเยกไปรษณีย์ภัณฑ์/จดหมาย
3.รับส่ง FAX,รับโทรศัพท์ลูกค้า
4.จดบัญชีำกำกับถุงไปรษณีย์
5.พิมพ์เอกสารเเจ้งกำหนดการต่อภาษีรถประจำปี
6.พิมพ์ใบสถานะ 012

ปัญหาในการทำงาน
- จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า เพราะบางครั้งเราให้บริการไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าก็จะมีการกล่าวตักเตือนบ้าง

การเเก้ไขปัญหา
- นิ่งเเล้วกล่าวขอโทษ พร้อมอธิบายรวมถึงถามความต้องการของลูกค้าอีกครั้

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานที่ได้รับมอบหมาย 1-5 พ.ย 2553 สัปดาห์ที่ 1

วันที่ 1
- ปฐมนิเทศนักศึกษาเเละบอกกฎในการทำงานพร้อมมอบหมายงาน
งานที่ได้รับมอหมาย คือ ฝ่ายธุรการ สิ่งที่ได้ปฏิบัติ คือ พิมพ์ใบสถานะ 012,ปริ้นใบไปรษณียบัตร 200 ฉบับ , บริการติดเเสตมป์ 300 ฉบับ

วันที่ 2
- ส่ง FAX ให้ไปรษณีย์สาขาบางกอกน้อย 2 ฉบับ, จำหน่ายเเละประทับตราไปรษณียากร,คัดเเยกจ.ม

วันที่ 3
-ให้บริการลูกค้า,บริการรับติดเเสตมป์จดหมาย 120 ฉบับ,ประทับตราไปรษณียากร,พิมพ์เอกสารให้
คุณวิทูรณ์ 3 ฉบับ

วันที่ 4
-จำหน่ายกล่อง/ซอง,ให้บริการลูกค้า,สเเกนบาร์โค็ดไปรษณียภัณฑ์

วันที่ 5
- ให้บริการลูกค้า,จำหน่ายกล่อง/ซอง,คัดเเยกจดหมายเเละไปรษณียภัณฑ์ม,รับ FAX จากคุณพิณ (หัวหน้านัดประชุม เพื่อถามการทำงานว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาตรงไหนอย่างไรรึเปล่า)

ปัญหาในการทำงานส่วนใหญ่ จะเป็นความล่าช้า
วิธีเเก้ปัญหา พยายามตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่พี่เลี้ยงสอนเเละฝึกปฏิบัติ